ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563


งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ในวันที่ 24 และ  25 กันยายน 2563 เวลา 08.10 - 15.10 น. ณ ห้องมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

 

ตารางเวลาฉีดวัคซีนตามเอกสารแนบ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 42 ครั้ง

Keep