ขอแสดงความชื่่นชมนางอุสา อ่อนน้อมดี


                                                                                                                    ขอแสดงความชื่นชม

                                                                                                                     นางอุสา อ่อนน้อมดี

                                                                                                พนักงานสเตชั่นเนอรี่  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                                                                                             

        ขอแสดงความชื่นชมนางอุสา อ่อนน้อมดี พนักงานสเตชั่นเนอรี่ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บกระเป๋าสตางค์และมีเงินจำนวนหนึ่ง 

ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณอาคารเซนต์แมรี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางอุสา อ่อนน้อมดี มาในโอกาศนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 40 ครั้ง

Keep