ขอแสดงความชื่นชม นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร


 

                                                                                                                              ขอแสดงความชื่นชม

                                                                                                                            นางฉันทนา  พันธ์สมจิตร

                                                                                                           พนักงานโภชนาการ  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                                                                                                           

        ขอแสดงความชื่นชมนางฉันทนา  พันธ์สมจิตร พนักงานโภชนาการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บนาฬิกา SMART WATCH สีเขียว

ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณอาคารโกลเด้นจูบิลี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ 

        จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของนางฉันทนา  พันธ์สมจิตร  มาในโอกาศนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep