ขอแสดงความชื่นชม นางสาวอารยา สะแต


 

ขอแสดงความชื่นชม

นางสาวอารยา สะแต

พนักงานทำความสะอาดบริษัท NAP

 
 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
 
นางสาวอารยา สะแต พนักงานทำความสะอาด บริษัท NAP ได้เก็บโทรศัพท์ iphone
บริเวณอาคารอัสสัมชัญ และนำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ
 
 น.ส.ศิปภา ตั้งภาวนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์ IPhone
ได้มาติดต่อรับคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี
ของนางสาวอารยา สะแต มาในโอกาศนี้

 จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep