มอบเงิน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่บิดาของอาจารย์กฤษณะ  มณีสอดแสง


 ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  มอบเงินร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่บิดาของอาจารย์กฤษณะ มณีสอดแสง อาจารย์พิเศษสอนภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง

Keep