ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.20 น.  


ขอเชิญคุณครู และเจ้าหน้าที่ ประชุมพร้อมกัน

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 16.20 น.  

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep