ประกาศลำดับที่เข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562


ฝ่ายวิชาการ ประกาศลำดับที่นั่งเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีกำหนดการดังนี้

รอบที่ 1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 (ปีการศึกษา 2562 เดิม)

             เวลา  07.30 - 09.00 น.     เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธี

             เวลา  09.30 - 11.30 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร

..............................................................................................................................

รอบที่ 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ปีการศึกษา 2562 เดิม)

             เวลา  12.00 - 13.00 น.     เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธี

             เวลา  13.30 - 15.30 น.     พิธีมอบเกียรติบัตร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 505 ครั้ง

Keep