ประชาสัมพันธ์ อสธ สาร ฉบับที่ 86 (ออนไลน์)


วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อสธ สาร ฉบับที่ 86  

คลิกที่ลิ้งค์เพื่ออ่าน ----> https://swis.act.ac.th/files//temp_book/179.pdf

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านจุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ภาาอังกฤษย้อนหลังได้ที่ E-Journal หน้า Website โรงเรียน

หรือคลิกลิ้งค์----> https://swis.act.ac.th/html_edu/cgi-bin/report/print_book_edu.phpจำนวนผู้อ่าน 585 ครั้ง

Keep