เพิ่มวันเรียนในโครงการ Extreme Sat วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563


เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้พิจารณาเพิ่มวันเรียนในโครงการ Extreme Sat (วันเสาร์) จำนวน 1 วัน คือ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 จึงขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาเรียนตามปกติ ในวันดังกล่าว


จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep