พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI Lab


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของนักเรียนรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI Lab ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจำนวนผู้อ่าน 90 ครั้ง

Keep