กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563


งานวัดผลและวิจัย ฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

ระดับ ป.1 - 6 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 9 วันพุธที่ 11 และ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หยุด วันอังคารที่ 10 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ระดับ ม.1 - 3 (สามัญ และ EP) สอบวันจันทร์ที่ 9 วันพุธที่ 11 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 หยุด วันอังคารที่ 10 และ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ระดับ ม.4 - 6 (สามัญ และ EP) สอบวันอังคารที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 12 และ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หยุด วันจันทร์ที่ 9 และ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

สามารถดูตารางสอบและแผนผังห้องสอบได้ในไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 945 ครั้ง

Keep