การทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ของนักเรียนชั้น ป.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์

เรื่อง    การทดสอบทักษะว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

           งานสระว่ายน้ำจะเริ่มเปิดให้นักเรียนชั้น ป.1 เข้ารับการทดสอบทักษะการว่ายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าทดสอบสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์สระว่ายน้ำ อาคารเทิดเทพรัตน์ ได้ตั้งแต่ 16.00 - 17.00 น. ในจันทร์ – ศุกร์ (ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ว่ายน้ำมาด้วย)

          ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการทดสอบจะสามารถเลือกเรียนกีฬาชนิดอื่นได้ตามความต้องการในวิชาพลศึกษาของภาคเรียนที่ 2 ส่วนนักเรียนที่ไม่มีผลการทดสอบ หรือยังไม่สามารถผ่านการทดสอบ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกชนิดกีฬาอื่น นักเรียนจะต้องเรียนว่ายน้ำจนจบภาคเรียนที่ 2 และจะเปิดให้ทำการทดสอบอีกครั้งในปีการศึกษาหน้าจำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep