Music : ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวิชญ์ พงษ์หฤษฎ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการ Overdrive Acoustic Guitar Contest 2


ขอแสดงความยินดีกับ นายปัณณวิชญ์ พงษ์หฤษฎ์ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการ Overdrive Acoustic Guitar Contest 2

โดยการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 Lifestyle Hall� Siam Paragon �12.00 - 19.00 น 


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง

Keep