ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "วิธีป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "วิธีป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม"  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 15 ครั้ง

Keep