อัพเดทปฏิทินโรงเรียน วันที่ 16 ต.ค.63


 

อัพเดทปฏิทินโรงเรียนเดือน ต.ค.63-พ.ค.64  (อัพเดทวันที่ 16 ต.ค.63)

(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้ยึดข้อมูลในเว็บไซด์โรงเรียนและเฟสบุ๊คโรงเรียนเป็นหลัก

เนื่องจากกิจกรรมโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนตลอดทั้งปีการศึกษา)จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง

Keep