แจ้งวันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ในโอกาสวันปิยมหาราช

 จำนวนผู้อ่าน 93 ครั้ง

Keep