ขอแสดงความชื่่นชม มาสเตอร์ศุภรักษ์  สุขพันธ์


ขอแสดงความชื่นชม

 มาสเตอร์ศุภรักษ์  สุขพันธ์

                     เจ้าหน้าที่ งานดูแลอาคารกีฬา เอซีที สปอร์ต อารีน่า  สังกัดฝ่ายกิจกรรม          

 

   

 

        ขอแสดงความชื่นชมมาสเตอร์ศุภรักษ์ สุขพันธ์ เจ้าหน้าที่ งานดูแลอาคารกีฬา เอซีที สปอร์ต อารีน่า  สังกัดฝ่ายกิจกรรม

  เก็บกระเป๋าสตางค์และมีเงินจำนวนหนึ่ง ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณอาคารกีฬา เอซีที สปอร์ต อารีน่านำส่งที่ฝ่ายปกครอง

เพื่อประกาศหาเจ้าของจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

 ของมาสเตอร์ศุภรักษ์ สุขพันธ์  มาในโอกาศนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 108 ครั้ง

Keep