กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell  ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  มัธยมศึกษาปีที่  3 แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ  Bell  

โดยมีข้อสอบ  Reading  Test, Writing  Test, Speaking Test  ระหว่างวันที่  26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563จำนวนผู้อ่าน 1326 ครั้ง

Keep