ขอแสดงความชื่นชม มิสอมรรัตน์  เกษตรธนานุกูล


 

ขอแสดงความชื่นชม

มิสอมรรัตน์  เกษตรธนานุกูล

                     ครูผู้ประสานงานระดับชั้น G.4  English Program สังกัดฝ่ายวิชาการ          

       

        ขอแสดงความชื่นชม มิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล ครูผู้ประสานงานระดับชั้น G.4 English Program 

สังกัดฝ่ายวิชาการ ที่เก็บเงินจำนวนหนึ่งพันบาท ได้ที่บริเวณอาคารเซนต์คาเบรียล นำส่งที่ฝ่ายปกครอง

เพื่อประกาศหาเจ้าของ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

 ของมิสอมรรัตน์ เกษตรธนานุกูล มาในโอกาศนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 137 ครั้ง

Keep