ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ด.ช.ธนดล ขันทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 และ ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 41 ครั้ง

Keep