ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563


ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกัน

ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.20 น.

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 65 ครั้ง

Keep