ประชาสัมพันธ์การรับภาพถ่ายนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562


นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถรับภาพถ่ายได้ที่ห้องกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจำนวนผู้อ่าน 48 ครั้ง

Keep