ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี RSV


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง “โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี RSV  งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 36 ครั้ง

Keep