ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ACADEMIC CAMP 2020 ค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 4


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ACADEMIC CAMP 2020 ค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin

นักเรียนเลือก Camp ได้ตามความสนใจ ดังนี้

(1) English Camp  

(2) EP Camp

(3) Chinese & Japanese Camp  

สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ  โทร.02-8079555 กด 112 หรือ 113จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง

Keep