ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ สามีนางฉัตรวิไล บัวงิ้วใหญ่


คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไป ของ สามีนางฉัตรวิไล บัวงิ้วใหญ่ ตำแหน่งพนักงาน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น.  ณ  ศาลาพระราชพิพัฒน์โกศล วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. และจะมีพิธีฌาปณกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00  น.

        ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่ เขตบางแค  กทม. 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 99 ครั้ง

Keep