Music : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด ACT MUSIC AWARDS 2020 (ภายใน)


ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี (ภายใน)

โครงการ ACT MUSIC AWARDS 2020

 

การประกวดความสามารถทางดนตรีของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภทขับร้องเดี่ยว และ ประเภทวงดนตรี

สามารถดูกติกาการประกวดและลิงค์การสมัครได้ที่ 

yes /https://www.facebook.com/370183769747618/posts/3387531011346197/

 

 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 30 ครั้ง

Keep