ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ปลายฝนต้นหนาว ไวรัส RSV ระบาด ผู้ปกครองควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "ปลายฝนต้นหนาว ไวรัส RSV ระบาด ผู้ปกครองควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง

Keep