ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 24 ครั้ง

Keep