ขอแสดงความชื่นชม นายเจริญ  คำภักดี


   ขอแสดงความชื่นชม

นายเจริญ คำภักดี

    พนักงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่        

       

        ขอแสดงความชื่นชม นายเจริญ  คำภักดี พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

ที่เก็บสร้อยคอและพระเลี่ยมทอง ได้ที่บริเวณอาคารราฟาแอล นำส่งที่ฝ่ายปกครอง

เพื่อประกาศหาเจ้าของ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

 ของนายเจริญ  คำภักดี  มาในโอกาศนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep