ขอแสดงความชื่่นชม มิสมลาภรณ์ ซังปาน


ขอแสดงความชื่นชม
มิสมลาภรณ์ ซังปาน

    เจ้าหน้าที่งานศูนย์กีฬา สังกัดฝ่ายกิจกรรม        

       

        ขอแสดงความชื่นชม มิสมลาภรณ์ ซังปาน เจ้าหน้าที่งานศูนย์กีฬา สังกัดฝ่ายกิจกรรม

ที่เก็บนาฬิกา SMART WATCH ได้ที่บริเวณอาคารโกลเด้นจูบิลี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง

เพื่อประกาศหาเจ้าของ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

 ของมิสมลาภรณ์  ซังปาน มาในโอกาศนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep