ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กำธร  จรูญเลิศกิจจา


ขอแสดงความชื่นชม
มาสเตอร์กำธร  จรูญเลิศกิจจา

    ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ     

       

        ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กำธร  จรูญเลิศกิจจา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  สังกัดฝ่ายวิชาการ   

ที่เก็บเงินได้จำนวน 500 บาท  นำส่งที่ฝ่ายปกครอง

 

ด.ช.ขจรธรรม แก้วนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้เป็นเจ้าของเงิน ได้มาติดต่อรับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอ ยกย่อง และชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี

ของมาสเตอร์กำธร  จรูญเลิศกิจจา มาในโอกาศนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 150 ครั้ง

Keep