แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563


 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

แจ้งกำหนดการสอบนักเรียนที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

 

จัดสอบระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2563

โดยขอให้นักเรียนพร้อมกันที่หน้าห้องงานวัดผล อาคารเซนต์ปีเตอร์ ชั้น 1 ในเวลา 08.30 น.

 

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการป้องกันของโรงเรียน

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผลและวิจัย

โทร.0-2807-9555 ถึง 63 กด 116

 

หมายเหตุ

1. นักเรียนที่ขาดสอบ 1 วัน สามารถมาสอบได้ในวันแรกตามวันที่ทางโรงเรียนกำหนด

2. จัดสอบตามตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

**สามารถดูตารางสอบ ได้ที่ไฟล์แนบจำนวนผู้อ่าน 454 ครั้ง

Keep