ประชาสัมพันธ์แจ้งการรักษาสิทธิเข้าเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์แจ้งการรักษาสิทธิเข้าเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศผลสอบการประเมินของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ผู้ปกครองต้องมารักษาสิทธิเข้าเรียนโดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการรักษาสิทธิพร้อมชำระเงินค่ารักษาสิทธิตามแผนการเรียนที่ผ่านการประเมิน

ณ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2563  (ตามวันและเวลานัดหมายในรายละเอียดจดหมาย)

 

หมายเหตุ : ในวันรักษาสิทธิไม่ต้องพานักเรียนมาด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานธุรการ

โทร.0-2807-9555 ถึง 63 กด 101, 109

 จำนวนผู้อ่าน 181 ครั้ง

Keep