แจ้งวันหยุดเดือนธันวาคม 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งวันหยุดเรียนช่วงเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ (เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564)

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ โครงการ Extreme Sat เริ่มเรียนครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2563) ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

 จำนวนผู้อ่าน 341 ครั้ง

Keep