แจ้งวันเรียนและประกาศรายชื่อนักเรียน Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2563


ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell เปิดเรียน Bell Extra ภาคเรียนที่ 2/2563 ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.เรียนทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-17.00น. ราคา 12,500 บาท / ภาคเรียน เรียนจำนวน 45 ครั้ง/ภาคเรียน โดยมีรายละเอียดรายชื่อนักเรียนที่เรียนและปฏิทินการเรียนตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่ประกาศรายชื่อจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep