ประชาสัมพันธ์แจ้งวันหยุดเรียนในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดต่อเนื่อง


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี แจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดต่อเนื่อง

เปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

 

วันหยุดเรียนช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีดังนี้

วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดต่อเนื่อง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ (เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2564)

 

*ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ โครงการ Extreme Sat เริ่มเรียนครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2/2563) ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563จำนวนผู้อ่าน 129 ครั้ง

Keep