ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สวมหน้ากากถูกวิธี เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ป้องกันโควิด-19"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "สวมหน้ากากถูกวิธี เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ป้องกันโควิด-19" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep