ประชาสัมพันธ์โครงการ EXTREME SAT ภาคเรียนที่ 2/2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดโครงการ EXTREME SAT ภาคเรียนที่ 2/2563 (เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563)

คอร์สเรียนเสริมวันเสาร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคอร์สเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและสนใจทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี และกีฬา  

นักเรียนสามารถเลือกคอร์สเรียนได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ หรือหน้าเว็บไซต์โรงเรียน และสมัครได้ที่ครูประจำชั้น หรือห้องการเงินที่จุดบริการ ACT Service Center ใต้อาคาร เทิดเทพรัตน์'๓๖  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร.02-807-9555 ถึง 63 กด 112 หรือ 113


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 286 ครั้ง

Keep