ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง "ฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายทำลายสุขภาพ" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 43 ครั้ง

Keep