ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิธีการตรวจสอบรายงานผลการเรียน


1.) ไปที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.act.ac.th

2.) ไปที่ Grade Report เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือที่ลิงค์ http://203.62.152.21/act_mis/student.aspx

3.) ใส่ user : เลขประจำตัว (ตัวอย่างเช่น 12345) Password : วันเดือนปีเกิด (ตัวอย่างเช่น 11122563)

4.) เลือกผลการเรียน และเลือกคะแนนสอบปลายภาค

5.) กดค้นหาข้อมูล

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนแจกใบรายงานผลการเรียนให้กับนักเรียนแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่งานวัดผล

โทร.0-2807-9555 ถึง 63 กด 116จำนวนผู้อ่าน 581 ครั้ง

Keep