ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " ฝุ่น PM 2.5 "


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง  " ฝุ่น PM 2.5 " งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง

Keep