ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์


ขอแสดงความชื่นชม

มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์

    ครูผู้สอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์  สังกัดฝ่ายวิชาการ     

       

         ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ ครูผู้สอนวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ สังกัดฝ่ายวิชาการ

    เก็บกระเป๋าสตางค์ และมีเงินจำนวนหนึ่ง ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณสนามบาส ฯ หลังอาคารอัสสัมชัญ 

นำส่งที่ฝ่ายปกครองเพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชย ในความซื่อสัตย์และความดี 

ของมาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ มาในโอกาสนี้ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep