ขอแสดงความชื่นชม นางอุสา อ่อนน้อมดี


 
ขอแสดงความชื่นชม
นางอุสา อ่อนน้อมดี

    พนักงานสเตชั่นเนอรี่  สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป   

       

      

        ขอแสดงความชื่นชมนางอุสา อ่อนน้อมดี พนักงานสเตชั่นเนอรี่ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เก็บกระเป๋าสตางค์

และมีเงินจำนวนหนึ่ง ที่มีผู้ทำหล่นหายได้ที่บริเวณอาคารเซนต์แมรี่ นำส่งที่ฝ่ายปกครอง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563  เพื่อประกาศหาเจ้าของ  

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี ของนางอุสา อ่อนน้อมดี มาในโอกาสนี้

 

 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 87 ครั้ง

Keep