ขอแสดงความชื่นชม นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล


ขอแสดงความชื่นชม
นายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล

    พนักงานทั่วไป  สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

       

    

        ขอแสดงความชื่นชมนายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล พนักงานทั่วไป สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่

เก็บโทรศัพท์ I Phone ที่มีผู้ทำหล่นหาย ได้ที่บริเวณอาคารราฟาแอล นำส่งที่ฝ่ายปกครอง เพื่อประกาศหาเจ้าของ  

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชยในความซื่อสัตย์และความดี ของนายภานุวัฒน์ ประดับด้วยศีล มาในโอกาสนี้

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 98 ครั้ง

Keep