ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์


ขอแสดงความชื่นชม

มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์

      ครูผู้สอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์  สังกัดฝ่ายวิชาการ     

       

       

 ขอแสดงความชื่นชม มาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ ครูผู้สอนวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ สังกัดฝ่ายวิชาการ

    เก็บโทรศัพท์  I Phone ที่มีผู้ทำหล่นหาย นำส่งที่ฝ่ายปกครองเพื่อประกาศหาเจ้าของ

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนขอยกย่อง ชมเชย ในความซื่อสัตย์และความดี 

ของมาสเตอร์กิตติคุณ แลกระสินธุ์ มาในโอกาสนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 118 ครั้ง

Keep