เปิดรับลงทะเบียนรักษาสิทธินักเรียนเก่าระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เปิดลงทะเบียนรักษาสิทธินักเรียนเก่าที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 และ ม.3

เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2564 โดยการสแกน QR Code ลงทะเบียนรักษาสิทธิ

● ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.1 ไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2564

● ลงทะเบียนรักษาสิทธิเรียนต่อ ม.4 ไม่เกินวันที่ 22 มกราคม 2564

 

* สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ไฟล์แนบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @actnews

หรือ โทร. 0-2807-9555 ถึง 63 กด 0, 101, 109 งานธุรการ

 จำนวนผู้อ่าน 790 ครั้ง

Keep