ประชาสัมพันธ์ เรื่อง " วิธีป้องกันตนเองและสังคม จากโรคติดต่อโควิด -19"


เพื่อเป็นการให้ความรู้ เรื่อง " วิธีป้องกันตนเองและสังคม จากโรคติดต่อโควิด -19" งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ตามภาพที่แนบมา

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep