VDO MV เพลงจิตอาสาอัสสัมธน


ขอเชิญชม VDO MV เพลงจิตอาสาอัสสัมธน

โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คำร้อง/ทำนอง: มาสเตอร์ปราการ​ แก้วเขียว
ขับร้อง: มัชฌิมา​​ มีบำรุง​ (ศิลปิน)                                        
ผลิตโดย: ชมรม ACT Media
จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง

Keep