ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563 เรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563

เรื่องหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ คลิกเพื่อดูจดหมาย ---> http://18.139.154.133/files//temp_letter_to_student/t3Kjzn6kso.pdf

 จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep