ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563 เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฉบับที่ 20/2563

เรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ

จากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใย และตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

จึงขอประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

 

สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเรียนออนไลน์และข่าวสารอื่น ๆ

โดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.act.ac.th หรือ Line Official account : @actnews

 

ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและตัวท่านเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 558 ครั้ง

Keep